რეზერვაციის გაუქმება

მომხმარებელს აქვს საშუალება გააუქმოს რეზერვაცია ვიზიტამდე 24 საათით ადრე. თუ ვიზიტამდე დარჩენილია 24 საათზე ნაკლები ან რეზერვაცია განხორციელებულია ვიზიტამდე 24 საათზე ნაკლებ დროში მომხმარებელი რეზერვაციას ვერ გააუქმებს. რეზერვაციის გაუქმებისათვის საჭიროა გაიაროთ

2 საფეხური:

საფეხური 1: თქვენი პროფილიდან გახსენით მომავალი რეზერვაციები.

 

საფეხური 2: მომავალი რეზერვაციების ჩამონათვალში მოძებნეთ რეზერვაცია რომლის გაუქმებასაც აპირებთ და მონიშნეთ გაუქმება. გამოსულ ფანჯარაზე დაადასტურეთ გაუქმების გადაწყვეტილება.